< Tilbage

Varme og vand27-01-2018 - 11:42

Hvis du har problemer med varmen, skal du kontakte Energitech på telefon  2223 8240.

 

 

 

 

Det er vigtigt at vi alle har en god afkøling. Det er godt for værkets samlede økonomi og dermed også for dig og mig. Det kan for eksempel gøre ved linke til denne guide, hvor det vises hvordan man selv kan forbedre sin afkøling.

 

Figur 4 https://www.varme7840.dk/uf/30000_39999/33618/732117e65cd460d083d151ee0c2f4b3b.pdf

 

Som supplement kan der også sættes lidt penge af til, at få gennemført fx 10 fjernvarme eftersyn pr. år. Start her med de dårligst afkøler, og lav en ny liste med eftersyn hvert år efter afregning.

 

Lokale håndværker der er uddannet i at udføre et sådanne eftersyn kan findes her:

https://fjernvarmensserviceordning.dk/

 

Husk at der ved gennemførsel af et fjernvarme eftersyn kan fået tilskud, ca. 200kr/ eftersyn.

Gennemgang af centralvarmeanlæg med henblik på optimeringsforslag

 

Nedenstående kan bruges til at selvhjælp, enten af forbrugeren selv, eller som en fællesindsats fra foreningen til forbrugerne.

 

Guide: Tjek om brugsvandet bliver varmt nok

Guiden her hjælper dig i 2 nemme trin, til at undersøg om dit brugsvand har den rette temperatur, og hvad der kan skyldes at vandet ikke bliver varmet nok.

 

Dette kan hjælpe med at optimere din afkøling og forlænge levetiden for din veksler.

 

Step 1 kontrollere at temperaturen på veksleren er indstillet korrekt.

 

Sådan tjekker du

Åben helt op for det varme vand i fx køkkenet, og efter et par minutter, kan du måle temperaturen med et termometer.

Er den under 50gr. bør du skrue op for temperaturen på din veksler (se nedenfor), for at undgå bakterier.
Er den mellem 50-55gr. er temperaturen fin.
Er den over 55gr. bør du skrue ned for temperaturen på din veksler (se nedenfor).

 

Sådan forbedrer du

Se her hvordan: https://www.youtube.com/watch?v=fSYj77AqM3s

 

Videoen viser hvordan man indstiller temperaturen på det varme vand. Videoen viser også hvordan man udskifter en trykstyringsventil, det er ikke det vi skal.

 

Step 2 kontrollere om der kommer fjernvarmevand nok igennem systemet.

 

Sådan tjekker du

Åben helt op for det varme vand i fx køkkenet, og tryk på knappen på fjernvarmemåleren indtil l/h kommer frem.

Er den under 5-600 l/h kommer der ikke fjernvarmevand nok igennem systemet. Dette kan skyldes snavssamleren er fyldt, og skal renses.
Er den er over 5-800 l/h, er det ok.
Er den er på 800 l/h eller over, er det godt.

 

Sådan forbedrer du

Se her hvordan: https://www.aarsfjv.dk/media/1283/rensning-af-snavssamler.pdf

 

Guide: Tjek dine radiatorer

Guiden her hjælper dig i 4 nemme trin til at tjekke dine vandbårne radiatorer, så de fungerer optimalt og bruger mindst mulig energi.

 

Guiden kan også tages online:

Google søg: Tjek dine radiatorer sparenergi

http://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/goer-det-selv-guides/radiatorer

 

Tjek, om radiatorer og termostater er placeret optimalt

 

Sådan tjekker du

Tjek, at ingen af dine radiatorer er overdækkede eller står bag fx møbler, radiatorskjulere og gardiner. Det forhindrer nemlig varmen i at komme ud i rummet.

 

Tjek også, at temperaturføleren ikke er tildækket, for så kan den ikke måle rummets temperatur. Føleren sidder typisk i termostaten eller hænger i en metaltråd i ud fra radiatoren.

 

Tjek, om du har termostater på alle dine radiatorer.

 

Sådan forbedrer du

Få sat termostater på de radiatorer, der evt. mangler. Termostater holder temperaturen stabil i alle rum og afstemmer temperaturen efter den varme, der kommer fra fx elektronik, sol og beboere.

 

Sæt termostaterne ens på alle radiatorer i samme rum, så udnytter du varmen bedst. Der kan gå nogle timer, før temperaturen stabiliserer sig, når du har ændret på termostaterne.

 

Tjek, om radiatoren er varm forneden

 

Sådan tjekker du

En tændt radiator skal helst være varm foroven og kold forneden. Jo koldere vandet er, når det løber ud, jo bedre har du udnyttet varmen.

 

Er den varm forneden, kan det være fordi, radiatorerne ikke er indstillet korrekt på termostaten. Det kan også skyldes en for høj fremløbstemperatur, eller at din radiator ikke er stor nok.

 

Sådan forbedrer du

Prøv at løse problemet ved at regulere termostaterne eller fremløbstemperaturen på varmeanlægget. Hvis det ikke hjælper, må du kontakte din VVS’er.

 

Tjek, om termostatventilerne sidder fast

 

Sådan tjekker du

Tjek, om du kan justere temperaturen på din radiator. Hvis ikke, har ventilen nok sat sig fast.

 

Sådan forbedrer du

Du skal bruge en skruetrækker, hvis termostaten på din radiator sidder fast med skruer.

 

Afmonter håndtag

Inde bag termostaten sidder ventilen, som kan sætte sig fast. For at komme ind til ventilen skal du tage termostaten af. De fleste termostater kan klikkes af eller skrues af.

Tjek om ventilen kan bevæge sig

Ventilen skal kunne bevæge sig et par mm frem og tilbage. Undersøg, om den kan bevæge sig, ved at trykke på den med fingeren eller skaftet fra et stykke værktøj. Kan ventilen ikke bevæge sig, har den sat sig fast.

Løsn ventilen forsigtigt

Dunk ventilen let på siderne med skaftet fra et stykke værktøj. Du kan også nulre stiften, indtil den begynder at bevæge sig. Pas på ikke at hive i stiften, så risikerer den at blive utæt.

Sådan!

Når ventilen er løsnet, kan den trykkes ind. Det føles som om der sidder en fjeder inde bagved. Så bør radiatoren virke igen. Virker radiatoren ikke igen, kan der være andre ting i vejen. Så skal du kontakte en VVS’er.

 

Se på YouTube, hvordan du løsner en radiatorventil

YouTube søg: Sådan løsner du en termostatventil

https://www.youtube.com/watch?v=ufSCmLavSUA

 

Find en lokal VVS’er på håndværkerlisten:

Google søg: Sparenergi håndværkerliste http://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/haandvaerkerlisten

 

Et godt råd

Termostatventiler sætter sig tit fast hen over sommeren.  Det er fordi, de er trykket helt ind, når der er slukket for varmen. Når der er slukket for kedlen eller centralvarmen om sommeren, kan du åbne dine termostatventiler helt op. Det gør du ved at dreje håndtaget helt op på højeste styrke. Så sætter termostatventilen sig ikke så nemt fast.

 

Tjek, om radiatorerne klukker eller risler

 

Sådan tjekker du

Lyt efter, om dine radiatorer klukker eller risler. Hvis de gør, er der luft i systemet.

 

Sådan forbedrer du

Åbn luftskruen øverst på radiatoren med en tang eller en nøgle, mens du holder en klud under. Luk luftskruen hurtigt, når der kommer vand ud. Det kan være nødvendigt at fylde vand på anlægget efterfølgende.

 

Se på YouTube, hvordan du udlufter radiatoren

YouTube søg: Udluftning af radiator

https://www.youtube.com/watch?v=xzE1hn-PFmo

< Tilbage