Foreningen

Boliger med adgangsvej og privat parkering.
Boliger med adgangsvej og privat parkering.

Boligerne opvarmes med fjernvarme fra varmecentral (naturgas) ejet af et Ejerlav, hvor vores forening også har sin andel. Der er i alt 239 boliger tilknyttet Ejerlavet, og varmen afregnes efter måler.

Ejerlavet administrerer desuden vores antenneanlæg. YouSees grundpakke er obligatorisk og indgår i varmeregnskabet.
Alle boliger har mulighed for at tilkøbe YouSees øvrige programpakker, streamingtjenester samt bredbånd og telefoni mod betaling.

Foreningen bliver 1 gang årligt vurderet af en valuar, som udarbejder en rapport for foreningen som helhed.
Foreningen har en sund økonomi, hvilket kan ses i revisors årsrapport under dokumenter.

Vi afholder 2 generalforsamlinger om året. Om foråret godkendes forrige års regnskab, og om efteråret vedtages kommende års budget.