Nøgler | Dannebo 3

Dannebo 3

Nøgler

Til hver bolig hører :

3 nøgler til boligen
1 nøgle til postkassen
1 nøgle til maskinhuset

Ved fraflytning kontrolleres, at dette antal nøgler er til stede.

Fremskaffelse af manglende nøgler, bekostes af den fraflyttende andelshaver.

Se også afsnittet om Salg af bolig.