Lugeplan | Dannebo 3

Dannebo 3

Lugeplan

Det påhviler hver enkelt bolig/andelshaver at vedligeholde fællesaraler i henhold til generalforsamlingsvedtagelse 28.11.2005.

Ved mangelfuld vedligeholdelse, kan en andelshaver af bestyrelsen pålægges, at udføre den inden en nærmere aftalt dato. Hvis vedligeholdelsen ikke er udført inden denne dato, kan bestyrelsen foranledige den iværksat for andelshavers regning.

Græsplæner slås med forenings plæneklipper (se Fællesarealer).

Vedligeholdelse af fællesarealer :
– Opdeling af arealer til Tillægsplan for hver bolig
– Lugning: fremgår af nederste plan

Det påhviler andelshaver, at holde den del af foreningens fællesareal i henhold til den aftalt plan, vedtaget af generalforsamlingen.

For at bestyrelsen kan kontrolleres, at vedligeholdelsen foretages, skal lugning m.v. være tilendebragt:

– Ultimo uge 18
– Ultimo uge 24
– Ultimo uge 33
– Ultimo uge 40

Efter hver periodes afslutning kan bestyrelsen – efter et varsel på få dage – foranledige, at de ikke lugede arealer luges af en gartner, på andelshavers regning. Udgiften herfor vil derefter blive opkrævet sammen med den pågældende andelshaveres boligafgift.

Oversigt over den enkelte beboers ansvarsområder på fællesarealer:
Ved ANSVAR menes ar studse, luge og stikke kanter af.

Bolig 324 / 326 
– ansvar for bed/hæk mod sø, samt bed ved udhus

Bolig 328
– ansvar for hjørnebed ved egen bolig og bed mod stien mellem bolig 328 og 354

Bolig 330
– ansvar for 1/3-del bed mod Dannebo2-vej og hjørnebed ved egen bolig

Bolig 332
– ansvar for 1/3-del mod Dannebo2-vej

Bolig 334
– ansvar for 1/3-del bed/hæk mod Dannebo2-vej og hjørnebed ved egen bolig

Bolig 336
– ansvar for hjørnebed ved egene bolig

Bolig 338
– ansvar for bed ved flagstang

Bolig 340
– ansvar for bed ved og omkring egen boligs endegavl

Bolig 342
– ansvar for bed ved husgavl og hjørnebed ved egen bolig

Bolig 344
– ansvar for skråning på højre side af maskinhus

Bolig 346
– ansvar for bede ved husgavl og hjørnebed ved egen bolig

Bolig 348
– ansvar for bede ved husgavl og hjørnebed ved egen bolig

Bolig 350
– ansvar for bed ved sti mellem bolig 336-346

Bolig 352
– ansvar for hjørnebed ved egen bolig og for bed ved sti mellem 330-352

Bolig 354
– ansvar for bede ved husgavl og hjørnebed ved egen bolig

Bolig 356
– ansvar for bede ved stien mellem 334-348

Bolig 358
– ansvar for bede ved bolig (gavl og trappeområdet)

Bolig 370/372
– ansvar for hjørnebed ved egen bolig, samt 1/2-del af bed langs fælleshuset, samt 1/2-del af bed overfor skraldespande

Egne hække, bede m.m. ved egen bolig er andelshavers eget ansvar at vedligeholde. Skulle enkelte beboer være i tvivl om deres arbejdsområder, er de velkommen til at kontakte bestyrelsen.