Beplantning v.hus | Dannebo 3

Dannebo 3

Beplantning ved hus

Ved husnumrene 342-346 kan man udskifte planter/buske efter eget ønske, ind mod det midterste fællesareal. Intet stykke må ryddes, uden at der samtidigt nyplantes for egen regning.

Planterne/buskene/væksterne må ikke være højere en 1,80m ud til fællesarealerne. Af hensyn til græsslåning må der max. plantes indtil 30cm fra græskanten. Det samme gælder i hele foreningen/bebyggelsen for de fællesarealer-bede, hvor der oprindeligt var plantet klitroser, indtorn og bøg. Ved oprindelig bøgehæk, skal de 2 yderste rækker bøg bevares som hæk-

Langs husmurene 324-340 er plantet hæk. Hækkene er plantet 2,60m ude, langs med muren. Den samlede længde ud fra muren må ikke overstige 3,0m inklusiv hæk. Hækken skal holdes i en højde af 1,60m når den er udvokset.

Ud for brandmurene mellem husene skal der –  såfremt man ønsker græsslåning inde bag hækken – være en passage i hækken på 1,20m. Hvis den enkelte bolig ikke ønsker græsslåning, kan man inden for hækken plante efter eget ønske og egen regning, men ingen vækster må blive højere end 1,80m.

Hver andelshaver er ansvarlig for klipning af sin hækdel efter blomstring, af hensyn til til frodig blomstring det følgende år.