Ekstra skur | Dannebo 3

Dannebo 3

Ekstra cykelskur/redskabskur

01 – Bestyrelsen har udarbejdet et forslag til beliggenhed af cykelskur på den enkelte andelshavers grund. Skuret skal ligge enten i det ene eller andet hjørne ved hæk/hegn/rækværk. Placeringen for den enkelte andelsbolig er udleveret til andelshaveren samt indsat i boligmappen for det enkelte hus.

02 – Bestyrelsen har vedtaget at både type I og II kan opføres således at man får enten direkte indgang eller side indgang til cykelskuret. Typerne er udleveret til andelshaverne på generalforsamlingen.

03 – Farven på skuret skal være samme farve som vores redskabsskure, Antrazitgrå 7016. Såfremt andelshaveren ønsker at opføre et cykelskur skal dette meddeles til bestyrelsen og ligeledes skal der gives meddelelse om færdiggørelse, således at et bestyrelsesmedlem kan kontrollere at cykelskuret er opført iht. gældende regler . I bolig 372 er der givet tilladelse til at cykelskuret kan opføres på østsiden af huset mod naboen i 370.