Foreningen | Dannebo 3

Dannebo 3

Foreningen

Boliger med adgangsvej og privat parkering.

Boligerne opvarmes med fjernvarme fra varmecentral (naturgas) ejet af et Ejerlav, hvor vores forening også har sin andel. Der er i alt 239 boliger tilknyttet Ejerlavet, og varmen afregnes efter måler.

Ejerlavet administrerer desuden vores antenneanlæg. YouSees grundpakke er obligatorisk og indgår i varmeregnskabet.
Alle boliger har mulighed for at tilkøbe YouSees øvrige programpakker, streamingtjenester samt bredbånd og telefoni mod betaling.

Foreningen bliver 1 gang årligt vurderet af en valuar, som udarbejder en rapport for foreningen som helhed.
Foreningen har en sund økonomi, hvilket kan ses i revisors årsrapport under dokumenter.

Vi afholder 1 generalforsamling om året i marts måned. Her godkendes budget for året samt regnskab fra det foregående år.