Hustyper | Dannebo 3

Dannebo 3

Hustyper

Der er 3 husstørrelser: 79 m2, 96 m2 og 109 m2. I 109 m2-typen findes husene i to forskellige indretninger med enten 3 eller 4 værelser.

Til hver 79 m2-bolig hører en terrasse mod vest og et græsområde mod øst. Husene på 96 m2 og 109 m2 har alle terrasse både mod øst og vest.

Det er blevet vedtaget på en generalforsamling, at der i alle boliger må isættes dør mod baghuset og indrettes terrasse på græsarealet.

Husene har alle et loftareal, hvor man har mulighed for at lave gangbroer og indrette hylder til opbevaring af diverse mindre genstande.

Til hvert hus hører ligeledes et 9 m2 redskabsrum. Det er vedtaget på en generalforsamling, at man individuelt må bygge et ekstra redskabsskur på arealet foran huset ud mod vejen.

Alle boliger bliver i forbindelse med salg vurderet af en arkitekt. Der udarbejdes en vurderingsrapport med opgørelse af værdi af eventuelle forbedringer og løsøre og/eller nedskrivning efter gældende regler. Udgifter til rapport deles mellem køber og sælger.