Forsikring | Dannebo 3

Dannebo 3

Forsikring

Foreningens bygningsforsikring dækker en lang række af de skader, der kan opstå inde i og uden på boligen, herunder brand, ansvar, glas, sanitet, nogle rørskader og stormskader.

Forsikringsdækningen fritager ikke andelshaveren for vedligeholdelsespligten.

Opstår der en skade, anmelder andelshaveren selv denne til forsikringsselskabet og rekvirerer en skadeanmeldelse.  Forsikringsselskabet kan i den forbindelse være behjælpelig med at vurdere, om skaden er dækket af forsikringen.

Foreningens forsikringsselskab er Gensidige.

En eventuel skade skal omgående anmeldes på

Telefon mellem 8.30-16.00 8818 6969
Akuttelefon (døgnvagt) 16.00-08.30 7022 5232

Assurandøren hedder Johan Lemche, mobil 4177 5302.

Når skaden er anmeldt, underrettes bestyrelsen. Beboeren udfylder selv skadesanmeldelsen. Desuden sørger andelshaveren for, at skaden bliver udbedret efter forsikringsselskabets anvisninger.

Hvis det drejer sig om en skade på udvendig vedligeholdelse, skal et medlem af bestyrelsen inddrages, før der iværksættes udbedringer.