Affald | Dannebo 3

Dannebo 3

Affald

Affald opdeles i bio-, og restaffald, samt plastik, metal, papir og pap. Bio- og restaffald kommes i den (opdelte) sorte affaldsbeholder, der hører til hver husstand og står i mellemgangene mellem blokkene. Det er tilladt at placere sin skraldespand på egen grund, men man skal selv køre den ud mandag hver 14.dag, så den kan blive tømt. Det er tilladt at sætte sit husnummer på skraldespanden.

Aviser, plast, metal, og pap lægges i containerne, der er opstillet ud mod Kirkeleddet´s stamvej, mellem boligerne 334-336.

Flasker og glas opsamles i særlige flaskecontainere, hvoraf én er opstillet overfor indkørslen til Dannebo1/indkørslen til Kirkeleddet, samt ved Brugsen på Humlebækvej.

Storskrald, farligt affald og haveaffald kan IKKE afleveres i foreningen. Hertil benyttes kommunens genbrugspladser. Nærmeste plads er Højvangen 25a, som ligger minutter herfra. Genbrugspladsen har åbent 361 dage om året.
(se mere på pladsen website: https://norfors.dk/borger/find-genbrugsplads-borgergenbrugsplads-hoejvangen)