Arbejdsdage | Dannebo 3

Dannebo 3

Arbejdsdage

Fælles arbejdsdage i Dannebo3, afholdes 2 gange årligt. Der afholdes 1 arbejdsdag om foråret og 1 arbejdsdag om efteråret.

Bestyrelsen laver liste over hvilke ting der skal udføres, under hensynstagen til forslag fra andelshavere.

Datoerne for arbejdsdagene fastsættes af bestyrelsen og offentliggøres på foreningens   ordinære genralforsamling. Ligeledes vil årets datoer blive skrevet ind i årshjulet og på denne side.

Vi starter med morgenmad kl. 9.00 og slutter med en lettere frokost kl. ca. 13.00, som bekostes af foreningen. I mellemtiden er der pause med kaffe og sodavand.

Såfremt bestyrelsen finder det nødvendigt, kan der fastsættes færre eller flere arbejdsdage.

Alle andelshavere har pligt tilat deltage på arbejdsdagene. De andelshavere der er forhindret i at deltage, afkræves en bod på kr. 400,00 pr. bolig. Beløbet opkræves sammen med betaling af førstkommende boligafgift af foreningens administrator.

Ved eventuelt manglende indbetaling henvises til §23.

I 2024 er følgende datoer besluttet :
26 maj 2024 (aflyst)
8 september 2024