Fællesarealer | Dannebo 3

Dannebo 3

Fællesarealer

Foreningens fællesarealer er græsplæner og beplantede arealer på foreningen område, der ikke tilhører den enkelte andelshavers private arealer.

Fællesarealernes beplantning skal bevares i henhold til forslag af 20.04.1997.

Generalforsamlingen fastlægger retningslinjerne for ændringer i fællesarealerne. Forslag til justeringer af beplantede områder, sendes til bestyrelsen. 

Tvivlsspørgsmål om afgrænsning af private havearealer og fællesarealer skal altid forelægge bestyrelsen.