Fælleshus | Dannebo 3

Dannebo 3

FÆLLESHUS

Fælleshuset tilhører foreningen og ejes derfor af andelshaverne i fællesskab og er godkendt til 40 personer og udlejes primært til foreningens andelshavere. Andelshavere kan frit benytte huset til interne arrangementer, hvor andre andelshavere i foreningen har frit har adgang. Derudover kan fælleshuset mod betaling udlejes til arrangementer af privat karakter. Ved udlejning mod betaling er det et krav, at lejeren både skal stå som arrangør og være deltager i arrangementet. 

Leje af Fælleshuset, sker ved henvendelse til Cecilie Schubert-Suell på 20933960.
Afhentning og returnering af nøgle sker også til Cecilie på Kirkeleddet 324.

Lejepris 1 dag                                                                     
Formiddag til eftermiddag/aften – kr. 200,00            

Lejepris hele weekenden
Fredag kl. 12.00 til søndag eftermiddag – kr. 400,00

Udstyr i Fælleshuset :
– 40 stole
– xx borde
– 3 extra “slå-ud” borde
– 2 børne/baby stole
– Køle/frys
– Køleskab til drikkevarer
– Ovn/komfur
– Porcelæn og bestik
– 2 kaffemaskiner
– Diverse fade og skåle m.m.
– Velour duge i bordeaux og grå
– Kode til internet : xxxx

Fælleshuset kan udlejes eksternt til ikke støjende arrangementer, som f.eks. generalforsamlinger, møder m.v. Lejen for eksterne arrangementer er kr. 850,00.

Lejer har pligt til at dække udgifter til mangler og skader op stået i lejeperioden. Cecilie Schubert-Suell skal gøres opmærksom på mangler og skader der er opstået i lejeperioden. 

Fælleshuset bør reserveres i god tid. Huset er kun til lejerens disposition i lejeperioden, hvilket betyder at der ikke kan stilles mad- og drikkevarer, ekstra møbler m.v. i fælleshuset før lejeperioden begynder.

Ved udlejning  kan nøgle til fælleshuset afhentes hos den ansvarlige for fælleshuset. Beløbet for leje af fælleshuset SKAL være indbetalt senest dagen før lejeperioden begynder, på forenings konto  :

Nordea Bank 2216 konto 0748 185 763

Af hensyn til forenings øvrige beboere, må der ikke være høj musik og støj, der kan høres udenfor fælleshuset, efter kl. 24.00.

Når lejeperioden er afsluttet, skal fælleshuset og dets inventar, samt om nødvendigt, arealerne omkring fælleshuset, være ryddet og rengjort.  Vinduer skal være lukket og døre aflåst. Rengøring og oprydning skal være tilendebragt i lejeperioden.  Varmeapparater sættes på 1 om vinteren.

Der må ikke ryges i lokalerne.

Udlån til private boliger, må kun ske ifølge aftale med Cecilie Schubert-Suell og returneres straks efter brug.