Kontakt bestyrelsen

Bestyrelsen kan kontaktes på ., hvor man ligeledes kan blive skrevet op på foreningens emneliste.

Bestyrelsen består af 5 valgte medlemmer samt 2 suppleanter, der vælges for en 2-årig periode på årets første generalforsamling i marts. Efter valget konstituerer bestyrelsen sig med en formand, administrator og sekretær. Administrator og revisor vælges/genvælges hvert år også på årets første generalforsamling.
Foreningens vedtægter, årsrapporter, generalforsamlings-referater samt nøgletal kan findes under dokumenter.

Nuværende bestyrelsen består af:

- formand Marianne Mouritzen
- næstformand Sille Pinborg
- bestyrelsesmedlem Stephen Donsø
- bestyrelsesmedlem Inger Hulkvist
- bestyrelsesmedlem Karl Marinus Kristensen
- suppleant Egon Andreasen
- suppleant Hans Christian Limkilde Nielsen