Kontakt bestyrelsen

Bestyrelsen kan kontaktes på ., hvor man ligeledes kan blive skrevet op på foreningens emneliste.

Bestyrelsen består af 5 valgte medlemmer samt 2 suppleanter, der vælges for en 2-årig periode på årets første generalforsamling i marts. Efter valget konstituerer bestyrelsen sig med en formand, administrator og sekretær. Administrator og revisor vælges/genvælges hvert år også på årets første generalforsamling.
Foreningens vedtægter, årsrapporter, generalforsamlings-referater samt nøgletal kan findes under dokumenter.

Nuværende bestyrelsen består af:

- formand Marianne Mouritzen, Kirkeleddet 372
- bestyrelsesmedlem Stephen Donsø, Kirkeleddet 352
- bestyrelsesmedlem Inger Hulkvist, Kirkeleddet 342
- bestyrelsesmedlem Karl Marinus Kristensen, Kirkeleddet 356
- bestyrelsesmedlem Egon Andreasen, Kirkeleddet 326
- 1. suppleant Sille Pinborg, Kirkeleddet 354
- 2. suppleant Hans Christian Limkilde Nielsen, Kirkeleddet 350

For leje af fælleshus kontakt: Grete Lykke Nielsen, Kirkeleddet 350, tlf. 4047 8984